ایرانی ها 7 برابر اروپایی‌ ها برنج خورند!

جدیدترین آمار ارائه شده از سوی سازمان جهانی خواروبار و كشاورزی نشان می دهد ایرانی ها جزو پرمصرف ترین های گندم و برنج در جهان هستند به طوری كه سرانه مصرف گندم در ایران 2.5 برابر متوسط سرانه مصرف این محصول در جهان است.
به گزارش نما به نقل از تسنیم، هر ایرانی در سال گذشته 167.6 کیلوگرم گندم مصرف کرده است در حالی که سرانه مصرف گندم در جهان طی این سال 67.1 کیلوگرم بوده است.

بر اساس این گزارش مصرف گندم در ایران همچنین حدود 2.5 برابر کشورهای در حال توسعه و بیشتر از کشورهای توسعه یافته بوده است. متوسط سرانه مصرف گندم در کشورهای درحال توسعه 60 کیلوگرم در سال و این رقم برای کشورهای توسعه یافته 96.5 کیلوگرم اعلام شده است.

سرانه مصرف گندم در برخی کشورهای دیگر به کیلوگرم در سال عبارت است از: چین 62.8، هند 60، عراق 143، ژاپن 43.3، ترکیه 211، مصر 198، آمریکا 81.5، روسیه 123 و اتحادیه اروپا 111.

آمار مصرف برنج در جهان نیز نشان می دهد ایرانی ها 7 برابر اروپایی ها برنج مصرف می کنند. سرانه مصرف برنج در ایران 36.6 کیلوگرم در سال است در حالی که مردم اتحادیه اروپا هر سال فقط 5.3 کیلوگرم برنج مصرف می کنند.

متوسط مصرف برنج در دنیا 57.2 کیلوگرم است که البته بیشتر از ایران است. این رقم در کشورهای درحال توسعه 68.1 کیلوگرم و در کشورهای توسعه یافته 12.4 کیلوگرم در سال است.

سرانه مصرف برنج در برخی کشورهای دیگر به کیلوگرم در سال عبارت است از: چین 75.8، هند 73.2، ژاپن 57.7، مصر 41.5، مکزیک 6.2، آمریکا 11.2، روسیه 5.
ثبت: ۱۳۹۴/۲/۲۳