بهترین زمان مشاهده بارش شهابی در آسمان

مدیر مركز آموزش نجوم ادیب اصفهان گفت: ساعت 23 تا 24 امشب ( شامگاه شنبه) بهترین زمان برای مشاهده پدیده بارش شهابی ' پرساووشی' در آسمان است.
به گزارش نما به نقل از برنا ؛ مهدی اسحاقی گفت : شامگاه شنبه 21 مرداد و بامداد یکشنبه 22 مرداد می توان با چشم غیر مسلح اوج بارش شهابی زیبایی را در صورت فلکی پرساووشی مشاهده کرد.

وی با تاکید بر اینکه توصیه می شود برای بهتر دیدن این پدیده آسمانی به خارج از شهرها عزیمت کرد، گفت: آلودگی نوری شهرها، شانس دیدن این شهاب ها را کمتر می کند.

وی با بیان اینکه اوج بارش شهاب ها ساعت 23 و 30 دقیقه امشب است، اضافه کرد: از ساعت 24 شب به بعد با طلوع ماه، امکان دیدن شهاب ها بسیار کم می شود.

اسحاقی تصریح کرد: در صورتیکه رصد این پدیده در شرایط مناسبی صورت گیرد می توان 80 تا یکصد شهاب را در یک ساعت شمارش کرد.

وی با بیان اینکه بارش شهابی امشب را می توان در افق شمال شرقی مشاهده کرد، گفت: بارش شهابی از چند هفته گذشته آغاز شده است اما امشب به اوج خود می رسد.

مدیر مرکز آموزش نجوم ادیب اصفهان خاطرنشان کرد: در هر سال چند پدیده بارش شهابی مانند پرساووشی، اسدی، جوزایی و ربعی در ماه های مختلف رخ می دهد.

پدیده بارش شهابی پرساووشی هرسال از 26 تیر تا دوم شهریور رخ می دهد اما امسال اوج بارش در پایان شب 21 مرداد و اول بامداد 22 مرداد اتفاق می افتد.

نام‌گذاری بارش های شهابی بر اساس صور فلکی‌ای است که به نظر می‌رسد نقطۀ گسیل بارش ها در آن قرار دارد.بارش شهابی پرساووشی از رویدادهای مهم نجومی سالجاری است که شامگاه شنبه 21 مرداد روی می دهد.

بارش شهابی در هنگام عبور سیارهٔ زمین از میان توده‌ای از ذرات در فضا رخ می‌دهد که در این مواقع تعداد زیادی شهاب در جو زمین می‌سوزند و در آسمان قابل مشاهده هستند.
ثبت: ۱۳۹۶/۵/۲۱