برقع در كبك ممنوع شد

مجمع ملی كبك قانون منع پوشش صورت را تصویب كرد.
به گزارش نما به نقل از ایسنا: مجمع ملی کبک قانون منع پوشش صورت را تصویب کرد.

مجمع ملی کِبِک یک قانون بحث‌برانگیز درباره منع پوشش چهره در زمان درخواست و یا دریافت خدمات عمومی را تصویب کرد. این قانون همچنین پوشیدن حجاب کامل یعنی نقاب یا برقع را در مکان‌های دولتی ممنوع کرده است.

این قانون که در چارچوب "بی‌طرفی مذهبی ایالت کِبِک" است شامل کارکنان دولت یا شهرداری‌ها و همچنین شهروندان این ایالت می‌شود.

در این قانون همچنین آمده است که تمامی افرادی که وارد مکان‌های دولتی یا سوار اتوبوس و یا به مدرسه و بیمارستان وارد می‌شوند باید به راحتی قابل شناسایی باشند و صورتشان هیچ گونه پوششی نداشته باشد.

قانون ۶۲ این امکان را برای شهروندان فراهم می‌کند که امکانات مناسب را درخواست و یا دریافت کنند یعنی قوانینی که در منشور حقوق و آزادی آمده است و اسنادی که قانون اساسی درباره آزادی مذهب آن را تصویب می‌کند.
ثبت: ۱۳۹۶/۷/۲۷