شلیك گلوله نزدیك یك مسجد در انگلیس

تیراندازی در نزدیكی مسجدی در شهر بردفورد انگلیس به مرگ یك نفر منجر شد.
به گزارش نما به نقل از پایگاه خبری روزنامه میرور، شاهدان عینی گفته اند در جریان تیراندازی سه مرد مسلح در نزدیکی مسجد ابوحنیفه شهر بردفورد یک نفر جان خود را از دست داده است.

نمازگزاران گفته اند که هنگام نماز صدای شلیک گلوله شنیده اند.

منبع: تسنیم
ثبت: ۱۳۹۶/۷/۲۸