عكس/ تولد نوزادان چهار قلو در سردشت

بانوی سردشتی در سلامت كامل چهار قلو به دنیا آورد.
2129448.jpg
ثبت: ۱۳۹۶/۹/۱۵