عكس/ جانسون محو آینه‌كاری ایرانی!

در حاشیه دیدار وزرای امور خارجه ایران و انگلیس در محل ساختمان وزارت امور خارجه را در ادامه می بینید.
620531_933.jpg
ثبت: ۱۳۹۶/۹/۱۸