آبونمان هر مترمكعب فروش آب شرب چقدر است؟

بر اساس لایحه بودجه سال ۹۷ كل كشور، وزارت نیرو مكلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری، به ازای هر مترمكعب فروش آب شرب، ۲۰ تومان از مشتركان دریافت نماید.
به گزارش نما، بر اساس بند ج تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است، علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ ۲۰۰ ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه داری کل کشور واریز کند.

۱۰۰ درصد وجوه دریافتی تا سقف نهصد و پنجاه میلیارد ریال از محل حساب مذکور، در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفا جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می یابد.

ده درصد اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب ع شایری و نود درصد آبرسانی شرب روستایی بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استانهای کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها و شرکتهای آب و فاضلاب روستایی استان ها و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.
منبع: مهر
ثبت: ۱۳۹۶/۹/۱۹