روسیه سفارت‎ خود در صنعاء را تخلیه كرد

وزارت خارجه روسیه كاركنان سفارت خود را از صنعاء خارج و این سفارتخانه را تخلیه كرده است.
به گزارش نما به نقل از فارس، شبکه العربیه گزارش داد که روسیه با هماهنگی ائتلاف سعودی دست به این اقدام زده است.

وزارت خارجه روسیه گزارشی درباره علت خروج کارکنان خود از این سفارتخانه منتشر نکرده است.
ثبت: ۱۳۹۶/۹/۲۱