افشای رازهای برجام!

امروز رازی را درباره درخواست ایران در برجام افشا می‌كنم. در بخش مقدمه (PREAMBLE) توافق هسته‌ای ایران «نیم‌جمله‌ای» با این مضمون وجود دارد كه خواستار قرار دادن برجام به عنوان زیربنایی برای گفت‌وگو درباره مسائل دیگر است. این جمله به درخواست ایران در بخش مقدمه برجام گنجانده شده است

«امروز رازی را درباره درخواست ایران در برجام افشا می‌کنم. در بخش مقدمه (PREAMBLE) توافق هسته‌ای ایران «نیم‌جمله‌ای» با این مضمون وجود دارد که خواستار قرار دادن برجام به عنوان زیربنایی برای گفت‌وگو درباره مسائل دیگر است. این جمله به درخواست ایران در بخش مقدمه برجام گنجانده شده است»؛ این جملات بخش‌هایی از آخرین گفته‌های فدریکا موگرینی، مسئول سیاست‌ خارجی اتحادیه اروپا درباره برجام است که می‌تواند حامل پیام‌های ویژه‌ای باشد!
اول آنکه، خانم موگرینی که در مذاکرات حاضر بوده، سخنان خود را با این ادبیات آغاز کرده است: «امروز می‌خواهم رازی را درباره ایران افشا کنم»؛ این ادبیات نشان می‌دهد مسائل و موضوعاتی در پس توافق‌نامه جامع هسته‌ای میان ایران و کشورهای 1+5 وجود دارد که همچنان از نظر افکار عمومی و شاید حتی بسیاری از مسئولان و تصمیم‌گیران در داخل کشور به استثنای مذاکره‌کنندگان پنهان مانده است. موضوعی که می‌تواند بسیار نگران‌کننده باشد؛ چرا که احتمال آن می‌رود در چگونگی و نحوه مواجهه کشور با چالش‌های پیش‌روی برجام نوعی اخلال به وجود آورده و ضریب خطا را افزایش دهد.
نکته دوم و البته مهم‌تر و نگران‌کننده‌تر آنکه معنای افشاگری مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آن هم در این بزنگاه که ایالات متحده آمریکا، لابی‌های صهیونیستی و مقامات رژیم اشغالگر قدس و دنباله‌‌روهای منطقه آنها در کنار سران کشورهای اروپایی، چون فرانسه درباره برنامه موشکی ایران و نفوذ کشورمان در منطقه مشغول لفاظی هستند، چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟! طرح این موضوع که «برجام به عنوان زیربنایی برای گفت‌وگو درباره مسائل دیگر است» در زمان درخواست مذاکرات موشکی و منطقه‌ای حامل چه پیامی برای آمریکا، صهیونیست‌ها، رژیم سعودی و دیگران است؟ جز طرح این معنا که با تکرار سناریوی تحریم و مذاکره با ایران، می‌توان بار دیگر در برابر اعطای «تقریباً هیچ»، دستاوردهای ایران در دیگر حوزه‌ها را نیز از آنها ستاند.
ثبت: ۱۳۹۶/۹/۲۵