30 هزار سند تخلف در بنیاد شهید

گفتنی است، طبق اظهارات امیر خجسته، در این پرونده اسنادی مبنی بر هزار و ۳۳۰ میلیارد تومان تخلف مالی و اختلاس و همین طور ۸ هزار میلیارد تومان وام بدون تضمین وجود دارد.
به گزارش نما به نقل از باشگاه خبرنگاران، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید گفت: این پرونده به طور جدی در شعبه ۷ دادسرای کارکنان دولت بررسی می‌شود.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید طی گفت و گویی، درباره آخرین وضعیت تحقیق و تفحص از پرونده بنیاد شهید گفت: این پرونده در حال رسیدگی در شعبه ۷ دادسرای کارکنان دولت است.

وی با تاکید بر اینکه پرونده به صورت جدی در حال پیگیری در دادسرای مذکور است، متذکر شد: پس از آنکه بنده ۳۰ هزار سند از تخلف در بنیاد شهید را به علی لاریجانی نشان دادم، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، این پرونده به قوه قضائیه ارجاع شد.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید با اشاره به بازداشت شدن برخی متهمان چون مدیرعامل سابق بانک دی، تصریح کرد: گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از بنیاد شهید همچنان در دست بررسی و اقدام در دادسراست و شماری دیگر از متهمان این پرونده در شرف دستگیری هستند.

گفتنی است، طبق اظهارات امیر خجسته، در این پرونده اسنادی مبنی بر هزار و ۳۳۰ میلیارد تومان تخلف مالی و اختلاس و همین طور ۸ هزار میلیارد تومان وام بدون تضمین وجود دارد.
ثبت: ۱۳۹۶/۹/۲۶