عكس/ اتومبیلی كه شیر حمل می‌كند!

عكسی از یك خودروی طناز حمل شیر را مشاهده می‌كنید كه تصویر شیر جنگل را برروی بدنه این اتومبیل نصب كرده اند!
1438619_321.jpg
ثبت: ۱۳۹۶/۹/۲۶