آوازخوانی عمو پورنگ برای شاهرخ خان + فیلم

به گزارش نما؛ امروز فیلمی از دیدار داریوش فرضیایی معروف به عموپورنگ، با شاهرخ خان هنرپیشه معروف هندوستان در این سرزمین منتشر شد. در این دیدار، عمو پورنگ به زبان هندی آوازی را برای شاهرخ خان می‌خواند كه دیدن و شنیدن آن خالی از لطف نیست. «عمو پورنگ» در اینستاگرام خود درباره این دیدار نوشت: دوستی در هر خاك و زبانی زیباست؛ بخصوص كه اگر زبان مشترك انسان‌ها لبخند مهربانی باشد. در ادامه فیلم آواز خوانی عمو پورنگ برای شاهرخ خان را ببنید.
ثبت: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹