ورود پلیس فرانسه به رسوایی شیرخشك‌های آلوده

آلوده بودن شیرخشك های شركت لاكتالیس فرانسه سبب بیمار شدن ده ها كودك شد و این شركت مجبور شد برای جمع آوری این شیرخشك های آلوده در سطح بین المللی فراخوان بدهد.
به گزارش نما، گزارش های منتشر شده حاکی است پلیس فرانسه در پی رسوایی شیرخشک های آلوده به باکتری سالمونلا به مقر شرکت لاکتالیس یورش برد.

این عملیات روز چهارشنبه صورت گرفت. آلوده بودن شیرخشک های شرکت لاکتالیس فرانسه سبب بیمار شدن ده ها کودک شد و این شرکت مجبور شد برای جمع آوری این شیرخشک های آلوده در سطح بین المللی فراخوان بدهد.

خبرنگار خبرگزاری فرانسه که در صحنه یورش به مقر لاکتالیس در لاوال در غرب فرانسه حاضر بود مشاهده کرد که مأموران تحقیق وارد ساختمان این شرکت شدند.

یک منبع نزدیک به تحقیقات در این باره گفت هفتاد پلیس در حال جستجو در مقرهای این شرکت و کارخانه ای در نزدیک کرآون Craon هستند که به عنوان منبع شیرخشک‌های آلوده شناسایی شده است.
ثبت: ۱۳۹۶/۱۰/۲۷