اختصاصی نما:

معیارهای زنانه برای عمل انقلابی

شكل گرفتن و نزج گفتمان زن انقلاب در طی دهه¬های گذشته با وجود مسائل و مشكلات فراوانی كه در این عرصه به سبب سیاست¬ورزی¬های نادرست داخلی و هجمه¬های خارجی صورت گرفته است، بیانگر هدف مقدس انقلاب از پای كار آوردن زنان است، زنانی كه در هر برهه حساس به شكل مستقیم و غیرمستقیم در این نظام به ایفای نقش پرداختند و خود را عنصری منفعل در جریان انقلاب اسلامی احساس نكردند

زهرا روزبهانی- شاید به زعم برخی از افراد و جریانات گفتن از مواهب انقلاب اسلامی و تأثیر آن در پیشرفت کشور یکی از کلیشه¬های عمده مطبوعاتی در روزهای دهه فجر باشد، کلیشه¬ای که البته چندان هم کلیشه نیست، بلکه با مرور آمار و ارقام مختلف می¬توان نوشدن و تازگی آن را دریافت اما به جرأت می¬توان گفت یکی از حوزه¬های مهمی که انقلاب بر آن تأثیر شگرفی گذاشت حوزه زنان و خانواده بود. این حوزه بیش از هر حوزه دیگری طی چهار دهه اخیر مورد هجمه دشمن قرار گرفته است. درعین حال با وجود این هجوم نرم و خاموش که گاهی در قالب رسانه¬ها و گاهی در قالب تعهدات برخی دولت¬ها به طرف¬های غربی و مانند آن، گفتمان زن در انقلاب اسلامی اکنون در آستانه فجر سی و نهم به یک گفتمان مترقی بدل شده است. تا جایی که می¬توان با قدرت آن را در مقابل گفتمان غرب نسبت به زن قرار داد و در این مواجه شاهد پیروزی گفتمان زن مسلمان ایرانی در مقابل زن سلب هویت شده غربی باشیم از همین جهت است که رهبر انقلاب در دیدار با جمعی از بانوان فرهیخته در سال 92 پس از توصیف گفتمان غرب در مورد زن، به طرح تهاجمی و طلبکارانه گفتمان اسلام در برابر گفتمان غرب اشاره کرده و هدف از این مسأله را قرار نگرفتن گفتمان اسلام در موضع دفاعی عنوان و شرط آن را بی‌توجهی به تهدیدها و قطعنامه‌های سازمان‌های بین‌المللی بیان کردند. ایشان مصداق ساده این مسأله را طرح پرسش از آزادی مضر و دهشتناک در غرب در برابر پرسش آنها از حجاب دانسته و بر تبیین خصوصیات گفتمان اسلام و تقویت آن در مسأله زن تأکید داشتند.
البته ترسیم چگونگی جبهه داخلی نیز بسیار مهم است این موضوع بارها و به شیوه¬های مختلف و باتوجه به اهمیت و ضرورت مسئله زن در نظام اسلامی توسط امام خامنه¬ای مطرح شده است. ایشان فعالیت‌های مهم در حوزه زن و خانواده را به دو دسته اهمیت و اعتبار خانه و خانواده و جلوگیری از ضعف و ستم‌زدگی زن تقسیم کردند. در نگاه ایشان مسأله خانه و خانواده از فورتی‌ترین مسائل فعلی زنان است که لازمه آن شأن قائل شدن برای خانه و خانواده و تأمل و تدبر در مسأله خانواده است؛ چراکه انسان نیازمند خانه و خانواده است و بدون این دو قابل تصور نیست. دیگر موضوع مهم در نگاه رهبری جلوگیری از ضعف و ستم‌دیدگی زنان در مسائل شخصی و خصوصی و مسائل عمومی است که لازمه آن را ایجاد قوانین لازم، تحقق خلقیات لازم و ایجاد آداب سنن در عرصه‌های مختلف معاشرتی، جنسی، خانوادگی و فکر و ذهنی بیان کرده‌اند. ایشان مصداق این مسأله را محترم و مکرم شمردن زن در محیط خانواده دانسته و نقطه مقابل آن را انواع توهین‌های رفتاری و زبانی مرد نسبت به همسر خود عنوان کردند. رهبر معظم انقلاب در ادامه به مواردی مانند ازدواج و نجات از تجرد، پوشش و معاشرت، حمایت مالی و حقوقی از زنان محروم یا مظلوم و اشتغال و حدود آن عنوان کردند.
شکل گرفتن و نزج گفتمان زن انقلاب در طی دهه¬های گذشته با وجود مسائل و مشکلات فراوانی که در این عرصه به سبب سیاست¬ورزی¬های نادرست داخلی و هجمه¬های خارجی صورت گرفته است، بیانگر هدف مقدس انقلاب از پای کار آوردن زنان است، زنانی که در هر برهه حساس به شکل مستقیم و غیرمستقیم در این نظام به ایفای نقش پرداختند و خود را عنصری منفعل در جریان انقلاب اسلامی احساس نکردند. اکنون بعد از گذشت سی و نه سال از پیروزی انقلاب آنها همچنان در صحنه¬های گوناگون حاضرند هرچند مشکلات فراوانی اعم از معیشت و مانند آن را تجربه می¬کنند اما هرگز از مسیری که پیموده¬اند کوتاه نمی¬آیند. مسئله زن در نظام اسلامی مسئله¬ای مهم و ضروری است مسئله¬ای که اگر دچار بدفهمی شود ممکن است ما را به ورطه غربیزاسیون در این حوزه سوق دهد در مجموع نگاه انقلاب به زن نگاهی وارسته است چنانچه در نگاه رهبری، مسأله زن در دنیای امروز به جهات مختلف درخور پیگیری و تأمل و کار و فکر است؛ چراکه جمعیت زنان نیمی از جمعیت کشور است و لازمه این مسأله ارائه راهکاری برای استفاده از امکان و استعداد جمعیت آنها به شکل لازم است. از طرفی مسأله جنسیت به عنوان یکی از حساس‌ترین و ظریف‌ترین مسائل آفرینش مطرح است و نکته دیگر در بیان مقام معظم رهبری توجه به تفاوت‌های طبیعی موجود بین جنس زن و جنس مرد است که لازمه توجه به این مسأله ارائه راهکاری برای نهادیه کردن رفتاری در محیط اجتماعی و خانواده برای جلوگیری از ظلم علیه زنان است.
ثبت: ۱۳۹۶/۱۱/۲۲