یكشنبه؛ آخرین جلسه مجلس در سال ۹۶

عضو هیئت رئیسه مجلس از جلسه علنی پارلمان در روز یكشنبه هفته آینده خبر داد.
به گزارش نما، اکبر رنجبرزاده عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، از جلسه علنی مجلس در روز یکشنبه (27 اسفند) خبر داد.

وی افزود: دستورکار جلسه روز یکشنبه مجلس دستورکار هفتگی قوه مقننه خواهد بود.

عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: اعضای هیئت رئیسه مجلس تشخیص دادند که این میزان تعطیلی مناسب نبوده لذا تصمیم گرفته شد که مجلس در هفته آینده یک روز جلسه علنی داشته باشد.
ثبت: ۱۳۹۶/۱۲/۲۳