تصویری از داماد باسابقه

اظهار نظر وزیر كار در خصوص بیكاری برخی افراد جامعه تا 15 سال،سوژه رسانه ها شد
434173_584.jpg
ثبت: ۱۳۹۷/۲/۹