سفر 37 هزار پوندی پسر جوان ملكه!

فوران خشم به‌خاطر اینكه پرنس ادوارد، در دوران نامزدی، با جت خصوصی‌ای كه از پول مالیات‌دهندگان خریداری شده، دست به سفری ۳۷۰۰۰ پوندی در مسیری ۲۱۴كیلومتری زده است.
به گزارش نما، جوان‌ترین پسر ملکه، در دوران نامزدی، میان شهر‌های تام‌ورث، استافز، و پول در دورست مسافرت کرده است. هزینه‌ی عادی کرایه‌ی هواپیما برای سفری در چنین مسیری به‌صورت یک طرف ۳۷۱۵۰ پوند است.

کمپین ضدسلطنتی به‌خاطر این ولخرجیِ ارل وسکس به‌شدت به او تاختند. شرکتی که قبلاً برای پرنس ادوارد جت کرایه می‌کرد می‌گوید هزینه‌ی چنین سفری بین ۱۰۰۰۰ پوند تا ۴۵۰۰۰ پوند است.
ثبت: ۱۳۹۷/۳/۲۸