بیگدلی در گفتگو با نما:

نظارت؛ وظیفه‌ای مقدم بر قانونگذاری در مجلس است/ مشكل امروز كشور مااجرا نكردن قانون است

عضو كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: كاش بیشترین زمان این دوره مجلس به جای قانون گذاری، صرف نظارت دقیق بر روند اجرای قوانین مصوب بر زمین مانده می شد تا با شفاف سازی و نظارت درست بر روند امور جاری موارد خلاف شناسایی و جلوی رانت و فساد گرفته می شد تا خود قانون گذاری بی ثمر نمی ماند.
احمد بیگدلی نماینده مردم استان زنجان در گفتگو با نما با اشاره به وجود قوانین مناسب و کارآمد در کشور،گفت: مشکل امروز کشور ما نداشتن قانون و خلاء آن نیست بلکه اجرا نکردن قانون است متاسفانه هر کداممان که به قدرت می رسیم از قدرت برای منافع شخصی مقداری سوء استفاده می کنیم و این باعث می شود معضلات و مشکلات پیش آید.
وی با بیان ضرورت اجرای قانون در کشور برای رفع مشکلات موجود، عنوان نمود: اگر کسی خود را وابسته و دلسوز مردم و نظام می داند بایدعامل به قانون بوده و خود را درگیر مسائل و مشکلات ناشی از عدم رعایت قانون و سوء استفاده از موقعیت و قدرت نکند.
وی تصریح کرد: قانون باید در کشور بدون هیچ کم و کاستی و در مورد همه اجرا شود و وظیفه نظارت بر اجرای قانون نیز با مجلس است که باید به درستی کارش را انجام دهد.
بیگدلی با انتقاد از ضعف نظارتی مجلس ابراز نمود: بارها گفته ام که کاش بیشترین زمان این دوره مجلس به جای قانون گذاری، صرف نظارت دقیق بر روند اجرای قوانین مصوب بر زمین مانده می شد تا با شفاف سازی و نظارت درست بر روند امور جاری موارد خلاف کاملا"شناسایی و مورد سوال و برخورد قرار می گرفت و جلوی رانت و فساد و سوء استفاده ها گرفته می شد تا خود قانون گذاری بی نتیجه و بی ثمر نمی ماند.
وی خاطر نشان کرد: واقع امر این است که همه احزاب و جریان های سیاسی در کشور در اصل یکی بوده و زیر لوای قانون اساسی هستند لذا اگر معضل و مشکل و فسادی بروز کند باید به خاطر منافع ملی و منافع نظام و کشور با آن به شدت برخورد قاطع شود تا مشکلات حل شود و این طور نباشد که چون متخلف منتصب به حزب یا جریان سیاسی خاصی است با او برخورد نشود یا چون مخالف و غیر همفکر سیاسی است به دروغ برایش پرونده سازی شود.
وی با انتقاد از فضای مسموم کانال های ارتباطاتی، گفت: پذیرفته نیست که اگر فردی متهم به تخلفی هم شد او را بدون اینکه حکمی برایش صادر شود مجرم بخوانیم و حتی دستور به اجرای مجازات وی هم بدهیم در حالی که ممکن است اصلا" اتهام وارده واقعیت نداشته باشد و شایعه سازی باشد لذا بایدفضای مسموم کانال های مجازی کنترل شده و مردم مراقب این مسموم سازی اذهان از سوی سوء استفاده کنندگان باشند هرچند حق مردم دانستن حقایق است و پس از صدور حکم اتهام به مسئولان مردم باید از نتیجه حکم دادگاه آگاه شوند.


ثبت: ۱۳۹۷/۴/۱۸