آخرین خبر از وضعیت جسمانی جمشید مشایخی

حدود ۱۰ روز است كه جمشید مشایخی برای ادامه درمان مشكلات ناشی از بیماری كلیوی و زخم معده در بیمارستان بستری است.
به گزارش نما، حجت الله یوسفی از نزدیکان جمشید مشایخی درباره آخرین وضعیت جسمانی این هنرمند گفت: حدود ۱۰ روز است که جمشید مشایخی برای ادامه درمان مشکلات ناشی از بیماری کلیوی و زخم معده در بیمارستان بستری است.

وی افزود: هنوز زمان دقیق ترخیص این هنرمند از بیمارستان مشخص نیست.
ثبت: ۱۳۹۷/۴/۲۰