كشف سیستم های فرانسوی ضد تانك در جنوب سوریه

نیروهای ارتش سوریه در ادامه پیشروی های خود در جنوب این كشور چندین سیستم ضد تانك فرانسوی در استان درعا كشف كردند.
به گزارش نما، سایت دفاعی Defense Blog گزارش داد که نیروهای ارتش سوریه موفق شدند سیستم های ضد تانک فرانسوی را در درعا واقع در جنوب سوریه کشف کنند.

بر اساس این گزارش، سیستم های ضد تانک کشف شده توسط شرکت فرانسوی Nexter » » ساخته شده است.

این سیستم های ضد تانک از دقت بالایی در هدف گیری برخوردار است.

نیروهای ارتش سوریه همچنین روز گذشته در جریان عملیات آزادسازی منطقه «غرز» در درعا یک انبار حاوی سامانه های موشکی ضد تانک ساخت آمریکا موسوم به «تاو» کشف کردند.


ثبت: ۱۳۹۷/۴/۲۰