چند اسیر فلسطینی به حبس ابد محكوم هستند؟

مركز مطالعات اسرای فلسطین اعلام كرد كه رژیم صهیونیستی دو اسیر فلسطینی دیگر را به حبس ابد محكوم كرد.
به گزارش نما، این مرکز بیان کرد که با صدور حکم حبس ابد در حق این دو اسیر فلسطینی، شمار اسرای فلسطینی محکوم به حبس ابد در زندان‌های رژیم صهیونیستی به ۵۱۳ نفر افزایش یافت.

ریاض اشقر، سخنگوی مرکز مطالعات اسرای فلسطین اظهار داشت که دادگاه نظامی محمد یوسف ابو الرب ۲۰ ساله و یوسف خالد کمیل اسیر ۲۱ ساله را که هر دو از ساکنان شهرک قباطیه در استان جنین هستند، به حبس ابد محکوم کرد. این دو اسیر فلسطینی به کشتن یک صهیونیست در کفر قاسم واقع در اراضی اشغالی ۱۹۴۸ متهم هستند.

به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، رژیم صهیونیستی خانه خانواده‌های این دو اسیر فلسطینی را تخریب کرده و آن‌ها را به پرداخت ۲۵۸ هزار شیکل به عنوان جریمه مالی متهم کرده است.

رژیم صهیونیستی از آغاز سال جاری تاکنون ۳ اسیر فلسطینی را به حبس ابد محکوم کرده است. قبل از این محمد سامی عزه، جوان ۲۲ ساله فلسطینی ساکن شهر بیت لحم به اتهام همکاری با شهید عبدالحمید ابو سرور که سال ۲۰۱۶ در عملیاتی ۲۰ صهیونیست را مجروح کرد، به حبس ابد محکوم شده بود.
ثبت: ۱۳۹۷/۴/۳۰