سفر غیرمنتظره مقتدی صدر

مقتدی صدر رهبر این جریان به صورت غیر منتظره از شهر«نجف» محل اقامت خود به لبنان سفر كرد.
به گزارش نما، «مقتدی صدر» رهبر جریان صدر در عراق همزمان با ادامه تظاهرات علیه وضعیت بد خدمات رسانی، قطع مکرر برق و بیکاری در جنوب این کشور، به لبنان سفر کرد.

بنا به اعلام یک منبع نزدیک به جریان صدر در عراق، مقتدی صدر رهبر این جریان به صورت غیر منتظره از شهر«نجف» محل اقامت خود به لبنان سفر کرد.

این منبع به علت سفر صدر به لبنان اشاره نکرد.

این در حالی است که تظاهرات علیه وضعیت بد خدمات رسانی، قطع مکرر برق و بیکاری در جنوب این کشور ادامه دارد.

معترضان از مقتدی صدر که در انتخابات اخیر پارلمان عراق پیروز شده است، درخواست کرده بودند که بر دولت عراق فشار بیاورد تا به درخواست آنها پاسخ دهد.
ثبت: ۱۳۹۷/۴/۳۰