پُست اینستاگرامی ربیعی با هشتك زنده باد فساد!

وزیر سابق تعاون،كار و رفاه اجتماعی در صفحه شخصی خود، موضوعی را با هشتك زنده باد فساد منتشر كرد.
به گزارش نما، علی ربیعی در صفحه شخصی خود پستی را منتشر کرد که با هشتک زنده باد فساد همراه بود.

وی که روز چهارشنبه هفته گذشته(۱۷ مردادماه) از سوی مجلس مورد استیضاح قرار گرفت و از وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی برکنار شد، امروز در صفحه شخصی خود به موضوع فساد اشاره کرد و نوشت: «شازده کوچولو به سیاره دوم رفت.آنجا فقط یک پادشاه تنها زندگی می کرد.بعد از ملاقاتی کوتاه، شازده کوچولو خواست که سیاره او را ترک کند اما فرمانروا که دلش می خواست او را نگه دارد گفت: نرو.تو را وزیر دادگستری می کنم.شازده کوچولو گفت: اینجا کسی نیست که من او را محاکمه کنم.فرمانروا گفت:خب،خودت را محاکمه کن.

این سخت ترین کار دنیاست.اینکه بتونی درباره خودت قضاوت درستی داشته باشی و عادلانه خودت را محاکمه کنی...»

وی اینگونه نوشت که «کتاب شازده کوچولو را برای لاریجانی می فرستم و زیر متن بالا را خط می کشم.»
ثبت: ۱۳۹۷/۵/۲۱