ربوده شدن ۱۲ خدمه یك كشتی در نیجریه

دزدان دریایی ۱۲ خدمه یك كشتی را در آب‌های نیجریه ربودند.
به گزارش نما، دزدان دریایی 12 خدمه کشتی شرکت «ماسوئل شیپینگ» را در آب های نیجریه ربودند.
ثبت: ۱۳۹۷/۷/۱