قیمت پژو ۴۰۵ در بازار

برای خرید پژو ۴۰۵ مدل ۸۶ با كاركرد ۱۷۵ هزار كیلومتر به سرمایه ۲۱ میلیون تومانی نیاز است.
به گزارش نما، برای خرید خودرو پژو ۴۰۵ در بازار باتوجه به سال تولید و کارکرد باید هزینه‌های متفاوتی پرداخت به شرح جدول زیر است.


1820495_602.jpg

ثبت: ۱۳۹۷/۷/۱۸