۶۰۱ نامزد پستهای وزارتی عراق از میان مردم این كشور انتخاب شدند

دفتر اطلاع رسانی نخست وزیر عراق از انتخاب ۶۰۱ نامزد از میان مردم این كشور كه درخواست خود را برای تصدی پستهای وزارتی ارسال كرده بودند خبر داد.
به گزارش نما، دفتر اطلاع رسانی عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: سایتی که برای دریافت درخواستهای مردمی مبنی بر نامزدی برای تصدی پستهای وزارتی اعلام شده بود بعد از ظهر روز پنجشنبه بسته شد و مجموع درخواستهای دریافت شده به ۱۵ هزار و ۱۸۴ عدد می رسد.

در ادامه این بیانیه آمده است: ۱۲ درصد از درخواست دهندگان دارای مدرک دکترا و ۱۴ درصد دارای مدرک فوق لیسانس هستند. حدود ۱۵ درصد از این درخواستها متعلق به زنان و ۸۵ درصد متعلق به مردان است.

در این بیانیه تاکید شده است: از میان درخواستهای ارائه شده حدود ۶۰۱ درخواست دارای ویژگی های لازم برای اجرای مصاحبه مستقیم است. مصاحبه نهایی نیز توسط شخص نخست وزیر صورت می گیرد.

نخست وزیر عراق پیشتر از راه اندازی یک سایت اینترنتی برای دریافت درخواستهای مردمی برای نامزدی پستهای وزارتی خبر داده بود.


ثبت: ۱۳۹۷/۷/۲۱