آغاز مجدد فعالیت های كمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان

كمیته بین المللی صلیب سرخ اعلام كرد كه طالبان طی بیانیه ای به این كمیته تضمین امنیتی داده و صلیب سرخ نیز فعالیت خود را در افغانستان مجددا از سر گرفته است.
به گزارش نما، دو ماه پیش طالبان در جریان اعتصاب زندانیان این گروه در زندان «پل چرخی» از بی تفاوتی کمیته صلیب سرخ انتقاد کرد و ضمن لغو تعهد امنیتی این گروه با کمیته صلیب سرخ اعلام کرد که امنیت کارمندان کمیته صلیب سرخ را در افغانستان تضمین نمی کند.

اکنون بعد از گذشت تقریبا دو ماه کمیته صلیب سرخ اعلام کرد که طالبان روز گذشته با انتشار بیانیه ای به این کمیته تضمین امنیتی داده و اعضای این کمیته در تفاهم با این گروه فعالیت خود را در افغانستان از سر می گیرند.

صلیب سرخ دو ماه پیش بعد از اینکه طالبان به آنها اخطار داده بود که تعهد امنیتی بین آنها و کمیته صلیب سرخ لغو شده فعالیت خود را در افغانستان به صورت موقت متوقف کرده بود.
ثبت: ۱۳۹۷/۷/۲۱