تا زمانی كه در قدرت باشم اخوان‌المسلمین در مصر جایی ندارد

رئیس جمهوری مصر اعلام كرد تا زمانی كه او در قدرت باشد، اخوان المسلمین جایی در این كشور نخواهد داشت.
به گزارش نما، «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهوری مصر سخنانی را علیه جمعیت اخوان المسلمین مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: تا زمانی که من در قدرت باشم، اخوان المسلمین در مصر جایی ندارند.

السیسی همچنین در ادامه گفت: مردم مصر دیگر قبول نمی کنند که اخوان المسلمین به قدرت بازگردد.

گفتنی است، پس از روی کار آمدن السیسی در مصر در سال ۲۰۱۴ محدودیت های فراوانی بر فعالیت های جمعیت اخوان المسلمین در این کشور اعمال شد و بسیاری از رهبران و اعضای این گروه نیز بازداشت شدند.


ثبت: ۱۳۹۷/۷/۲۱