بانوان ایرانی در راه جشنواره آمریكایی

چهار فیلم كوتاه از چهار فیلمساز زن ایرانی به جشنواره ای در آمریكا راه یافت.
به گزارش نما، فیلم کوتاه «فراموشی» ساخته فاطمه محمدی، «بی زمین» به کارگردانی سرور مهدی بیگی، «فرش صلح» به کارگردانی زیبا ارژنگ و «مرضیه» ساخته درناز حاجیها به دهمین دوره جشنواره فیلم اورگان آمریکا راه یافتند.

این جشنواره ۵ تا ۱۱ نوامبر برابر با با ۱۴ تا ۲۰ آبان ماه برگزار می شود.

جشنواره اورگان سعی می کند بهترین آثار را از سطح جهان جمع کند و به نمایش بگذارد به طوری که برخی از این فیلم ها اولین نمایش جهانی خود را در این جشنواره تجربه می کنند.

این جشنواره امسال در واکنش به استمرار تبعیض علیه زنان فیلمساز فقط پذیرای فیلم هایی از فیلمسازان زن است.

فیلم های پذیرفته شده یک بار در طول جشنواره نمایش داده می شوند.


ثبت: ۱۳۹۷/۷/۲۸