ترامپ : بن سلمان از قتل خاشقجی بی خبر است

ترامپ شماره كارت بانكی اش را ری سند میكند
493343_632.jpeg
ثبت: ۱۳۹۷/۷/۲۹