حملات هوایی و توپخانه‌ای متجاوزان سعودی علیه مردم یمن

جنگنده‌های ائتلاف متجاوز سعودی - آمریكایی در چند ساعت گذشته، ۲۳ بار منطقه كیلو ۱۶ و مناطق مجاور شارع الخمسین در استان الحدیده را هدف قرار دادند.
به گزارش نما، جنگنده‌های ائتلاف متجاوز سعودی - آمریکایی در چند ساعت گذشته، ۲۳ بار منطقه کیلو ۱۶ و مناطق مجاور شارع الخمسین در استان الحدیده را هدف قرار دادند.

المسیره همچنین افزود متجاوزان سعودی مناطق مسکونی نزدیک به ناحیه حیدان در استان صعده یمن را هدف حملات موشکی و توپخانه‌ای قرار دادند.
ثبت: ۱۳۹۷/۸/۱۵