خداحافظی مهرآبادی از وزارت راه

در حالی قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسكن مهر هفته آینده از وزارت راه خداحافظی می كند كه در آخرین صورتجلسه كارگروه مسكن در این وزارتخانه مقرر شد تا مسئولیت این طرح به استانداران واگذار شود.
به گزارش نما، در حالیکه مراحل ساخت واحدهای مسکن مهر به روزهای حساس خود رسیده بحث به کارگیری بازنشسته ها در سازمان ها و نهادهای دولتی،باعث شد تا احمد اصغری مهرآبادی قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر هفته آینده و احتمالا قبل از ۲۴ آبان ماه به ناچار از وزارت راه و شهرسازی خداحافظی کند.

بنابراین گزارش ،مهرآبادی از سوم مهر ماه سال ۹۲ و با حکم آخوندی وزیر مستعفی وزیر راه و شهرسازی به سمت قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر منصوب شد.

در حکم عباس آخوندی خطاب به احمد اصغری مهرآبادی آمده بود که تشکیل شورایی بمنظور انجام هماهنگی لازم در امور مسکن مهر در این وزارتخانه با مسئولیت خود و نایب رئیسی مهرآبادی است و اعضای این شورا را وزیر راه و شهرسازی ، مجری ویژه طرح مسکن مهر، معاون مسکن و ساختمان، مدیر عامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران،‌ مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید،‌مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن ، مشاور وزیر در امور مدیریت و تامین مالی و مشاور معماری و شهر سازی وزیر راه و شهرسازی تعیین کرد.

براساس این حکم سامانه طرح مسکن مهر که زیر نظر مجری ویژه طرح مسکن مهر مدیریت می‌شود باید بتواند ارتباطات خریداران مسکن مهر را سامان دهد.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در مسکن مهر به منظور حصول اطمینان از کیفیت کار ، مسائل تامین مالی، برنامه زمانی پیگیری و اجرای برنامه های تامین خدمات زیربنایی و روبنایی ، باید نظام کنترل پروژه را با هماهنگی معاونت ها، مدیران عامل شرکت عمران شهرهای جدید، شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، سازمان ملی زمین و مسکن و مدیران کل راه و شهرسازی استانها را مستقر و درخصوص مسائل مختلف به موقع اتخاذ تصمیم کند.

بر اساس این گزارش،حال با خداحافظی مهرآبادی باید دید که جایگزین مهرآبادی چه کسی خواهد بود و آیا این انتخاب از داخل وزارتخانه خواهد بود یا اینکه قرار است این پست به طور کلی ملغی شود.

اگر چه کارگروه مسکن که به تازگی تشکیل شده در تازه ترین و عجیب ترین اقدام خود تیر خلاص را بر پیکر واحدهای نیمه تمام مسکن مهر وارد کرد.

تیم مدیریتی مسکن مهر وزارت راه و شهرسازی از نداشتن دید کامل وزیر راه و شهرسازی نسبت به طرح مسکن مهر استفاده کرده و قصد دارند، وزیر را متقاعد کرده و مسئولی