فردا؛ برگزاری صد و سی و سومین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه

یكصد و سی و سومین ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ﺳﺨﻨﮕﻮی قوه ﻗﻀﺎییه فردا یكشنبه بیستم آبان‌ماه ﺳﺎﻋﺖ ۱۳:۳۰ در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﺨﻨﮕﻮی قوه ﻗﻀﺎییه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽشود.
به گزارش نما، براساس اعلام دفتر سخنگوی قوه قضاییه، یکصد و سی و سومین ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ﺳﺨﻨﮕﻮی قوه ﻗﻀﺎییه فردا یکشنبه بیستم آبان‌ماه ﺳﺎﻋﺖ ۱۳:۳۰ در ﻣﺤﻞ دﻓﺘﺮ ﺳﺨﻨﮕﻮی قوه ﻗﻀﺎییه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽشود.

در این نشست حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه به سوالات خبرنگاران در زمینه موضوعات قضایی پاسخ خواهد داد.
ثبت: ۱۳۹۷/۸/۱۹