آلمان تعداد دیگری از پناهجویان افغانی را بازگرداند

در ادامه طرح بازگرداندن پناهجویان افغانی از آلمان امروز صبح شمار دیگری از این پناهجویان وارد فرودگاه كابل شدند.
به گزارش نما، یکی از پرسنل فرودگاه فرانکفورت صبح امروز اعلام کرد: تعدادی از پناهجویان افغانی مستقر در آلمان به کابل منتقل شدند.

وی با بیان اینکه پرواز صبح امروز پناهجویان افغانی به سمت کابل در راستای تداوم برنامه بازگرداندن پناهجویان افغانی صورت گرفته، افزود: در پرواز امروز از فرانکفورت به کابل ۱۴ پناهجوی دیگر افغانی به کشورشان بازگردانده شدند.

آلمان از سال ۲۰۱۶ روند بازگرداندن پناهجویان افغانی به کشورشان را آغاز کرده و این هجدهمین پروازی است که پناهجویان افغانی را به کابل باز می گرداند.

به دنبال تشدید ناامنی ها در افغانستان در چند سال اخیر شمار زیادی از پناهجوی افغان راهی اروپا شدند که اکثر آنها نیز در آلمان درخواست پناهندگی داده‌اند.

چندی پیش نیز ۶۹ پناهجو و کمی بعدتر ۴۶ پناهجوی دیگر افغانی که در خواست پناهندگی آنها از سوی آلمان رد شده بود از این کشور اخراج شدند.
ثبت: ۱۳۹۷/۹/۱۴