ورزش نامنظم هم برای سلامتی مفید است

اگر چه اكثر متخصصان به مردم توصیه می كنند به طور مرتب و روزانه ورزش كنند، اما ورزش نامنظم هم برای چند روز متابولیسم بدن را فعال می كند و این امر برای حفظ سلامت مفید است.
به گزارش نما، یافته های پژوهشگران مرکز پزشکی یو تی در دالاس آمریکا نشان می دهدتمرینات ورزشی نامنظم هم تاثیر مثبتی بر فعالیت های نورون های مغز دارد و بر روی متابولسیم بدن تا دو روز تاثیر مثبت می گذارد.

در جریان این بررسی فعالیت بخشی از نورون های مغز موسوم به Melanocortin ها مورد بررسی قرار گرفت که به تنظیم نحوه دریافت مواد غذایی توسط بدن کمک می کنند. تحقیقات علمی ثابت کرده که هر چه تحرک و میزان ورزش کردن افراد بیشتر باشد، فعالیت این نورون ها نیز به شکل بهتری صورت می گیرد.

پژوهش یادشده که بر روی موش ها هم انجام شده نشانگر تاثیرات مثبت تحرک بر روی این حیوانات هم هست. از جمله این تاثیرات می توان به کاهش سطح قند خون و افزایش فعالیت مثبت نورون ها هم اشاره کرد.

پژوهشگران فعلا در تلاش برای مدل سازی این فرایند هستند تا مشخص شود تمرینات ورزشی نامنظم دقیقا چه تاثیراتی بر متابولیسم بدن دارد.
ثبت: ۱۳۹۷/۹/۱۴