نقش خاك در وقوع سیل آب‌های اخیر

معاون وزیر كشاورزی با بیان اینكه پوشش گیاهی نقش مهمی در جلوگیری از فرسایش خاك دارد، گفت: تا به حال گزارشی از قاچاق خاك نداریم.
به گزارش نما، علیمراد اکبری معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی امروز درمراسم گرامیداشت روز جهانی خاک در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری تسنیم مبنی بر اینکه چرا در سال‌های اخیر بسیاری از بارش‌های کشور منجر به سیل آب می‌شود ، اظهار کرد: بارانهای شدید به ویژه در اراضی شیب دار میتواند منجر به وقوع سیل آب شود اما باید توجه داشت که نرخ فرسایش خاک در کشورمان از متوسط جهانی بیشتر شود.

وی افزود: پوشش گیاهی نقش مهمی در جلوگیری از فرسایش خاک دارد اما متاسفانه در 10 تا 12 سال گذشته که با خشکسالی مواجه بودیم خاک کشور تضعیف شده و ضعف پوشش گیاهی به وقوع سیلاب ها کمک می‌کند.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: نوع بارندگیها نیز در وقوع سیلاب ها تاثیر گذار است به طوری که هر چه شدیدتر و رگباری باشد امکان وقوع سیلاب در هرکشوری بیشتر است اما نرخ فرسایش خاک در ایران بیشتراز دیگر کشورها است.

وی تصریح کرد: به کمک موسسه تحقیقات خاک و آب وضعیت کلیه اراضی کشور را از نظر آلودگی،شوری و فرسایش مورد پایش قرار دادیم اما این به آن معنی نیست که کار تمام شده است بلکه باید هر سه تا پنج سال وضعیت موجود را با سال های قبل مقایسه کرد.

وزارت نیرو حرف خود درباره وزارت جهاد کشاورزی را پس گرفت

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به سوالی درباره اینکه وزارت نیرو اعلام کرده است که وزارت جهاد کشاورزی تمایلی برای برخورد با چاه های غیر مجاز ندارد و از بهره برداران غیر مجاز حمایت می‌کند، گفت: با مسولان وزارت نیرو درباره این اظهارت صحبت کردیم و آنها حرفشان را پس گرفتند و اقرار کردند ما برای انسداد چاه های غیر مجاز در کنار آنها هستیم؛ بنابراین این اظهارت به کل تکذیب می‌شود.

اکبری گفت: چاه های غیر مجاز باید مسدود است شود و ما همواره موافق این امر بوده ایم.در سال های اخیر بر اساس آمار وزارت نیرو 200 هزار حلقه چاه غیر مجاز مسدود شده است.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: وزارت نیرو به تنهایی نمی تواند برای انسداد چاههای غیر مجاز اقدام کند و در کنار وی باید قوه‌های مقنه و قضائیه و رسانه‌ها نیز کمک کنند.

وی افزود: سیزده میلیارد متر مکعب آب به خاطر چاه‌های غیر مجاز در کشور غارت می‌شود که وزارت نیرو باید به جد با این موضوع برخورد کند که در این مسیر ما نیز کنار آنها هستیم و کمک خواهیم کرد.

گزارشی از قاچاق خاک نداریم

در چهار سال گذشته که معاون وزیر جهاد کشاورزی بودم یک مورد قاچاق خاک گزارش نشده است و کلیپی نیز که در فضای مجازی پخش شده بود بررسی کردیم و مشخص شد که ارتباط به خاک ندارد.

وی در پاسخ به اظهارات خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه رئیس جمهور خود در گذشته به موضوع قاچاق خاک کشور اشاره کرده بود، گفت: گزارشی در این باره به دست ما نرسیده است.
ثبت: ۱۳۹۷/۹/۱۴