ضررهای تصویب FATF در ایران

با تصویب لوایح مرتبط با FATF در مجلس و عدم اجرایی شدن كانال ویژه مالی اروپا (SPV) كه منجر به قطع ارتباط بسیاری از بانك های ایرانی با سایر كشور ها گردیده؛ ضررهای قبال توجهی نصیب اقتصاد كشور شده است.
به گزارش نما، روز جاری در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، لوایح مرتبط با FATF مورد بررسی قرار گرفته است. با نظر نمایندگان، بخشی از لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) با تعیین نظر شورای نگهبان اصلاح شده است و بخش دیگری از این لایحه به مجمع تشخیص ارجاع داده شد.

عدم تعیین تکلیف مذاکرات برجامی با اروپا منجر به مسکوت ماندن دوماهه بررسی و تصویب لوایح FATF شد به عبارتی دیگر، بررسی لوایح FATF به دلیل مذاکره با اروپا جهت راه اندازی کانال ویژه مالی اروپا دو ماه مسکوت ماند این درحالیست که در نهایت همچنان شاهد آن هستیم که کانال ویژه مالی اروپا (SPV) اجرایی نشده است. مهمترین لایحه FATF "الحاق ایران به کنوانسیون تامین مالی تروریسم"(CFT) بوده است که در پی بررسی آن موضوع و چالش بزرگ پولشویی در کشور مطرح گردید. گفتنی است که اروپا هیچ تضمینی برای حفظ منافع اقتصادی ایران با تصویب لوایح مرتبط با fatf نداده است.

اتحادیه اروپا تا کنون بر تضمین کانال‌های پرداخت به ایران و تداوم صادرات نفت ایران تأکید داشته و مدعی است که ارتباط بانکی و تجاری ایران با سایر کشورها از طریق مجموعه SPV ادامه خواهد یافت اما کانال ویژه مالی اروپا (SPV)، نه تنها در عمل اجرایی نشده، بلکه حتی به صورت نمادین هم (که قرار بود در 14 آبان افتتاح نمادین شود)، از آن خبری نیست، عملیاتی نشدن این طرح در حالیست که مجلس همچنان در پی تصویب مجدد آن است. با تصویب لوایح مرتبط با FATF و اجرایی نشدن کانال مالی (SPV) در این مدت تنها شاهد ضرر آن دو بر اقتصاد کشور بوده ایم.


ثبت: ۱۳۹۷/۹/۱۴