تركیه عاملین اصلی قتل خاشقجی را دستگیر كرد

دادستانی استانبول معتقد است كه «سعود القحطانی» و «احمد العسیری» از عاملین اصلی قتل جمال خاشقجی در سفارت عربستان در استانبول هستند از همین رو برای این دو نفر قرار بازداشت صادر كرده است.
به گزارش نما، آنکارا بر این امر اصرار دارد که تمامی عاملان قتل جمال خاشقجی، خبرنگار منتقد عربستانی، باید در داخل ترکیه محاکمه شوند.

خاشقجی در تاریخ دوم اکتبر سال جاری میلادی به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول مراجعه کرد و پس از آن ناپدید شد. عربستان مدعی بود که این روزنامه نگار منتقد از کنسولگری خارج شده اما سرانجام پس از ۲۰ روز کشمکش و فشار افکار عمومی مقامات عربستان سرانجام به قتل خاشقجی اعتراف کردند.

محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی متهم اصلی قتل خاشقجی محسوب می شود.
ثبت: ۱۳۹۷/۹/۱۴