مجلس تعطیل شد

نمایندگان مجلس هفته آینده برای سركشی به حوزه‌های انتخابیه‌شان می‌روند.
به گزارش نما، جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی به ریاست مسعود پزشکیان پایان یافت و پزشکیان اعلام کرد که جلسه علنی بعدی مجلس یکشنبه ۲۴ آذر تشکیل می‌شود.

بر این اساس مجلس هفته آینده جلسه علنی ندارد و نمایندگان برای سرکشی به حوزه‌های انتخابیه‌شان می‌روند.
ثبت: ۱۳۹۷/۹/۱۴