تاسیس مدارس معین در ۸ استان محروم كشور

رئیس مركز ملی استعداد‌های درخشان درباره راه اندازی مدارس معین در ۸ استان محروم كشور اظهار داشت: مدارس معین به تازگی راه اندازی شده است و هنوز برای سخن گفت: از نتایج راه اندازی این مدارس زود است. جزئیات طرح مدارس معین هنوز نهایی نشده ست.
به گزارش نما، فاطمه مهاجرانی درباره راه اندازی مدارس معین در ۸ استان محروم کشور اظهار داشت: مدارس معین به تازگی راه اندازی شده است و هنوز برای سخن گفت: از نتایج راه اندازی این مدارس زود است. جزئیات طرح مدارس معین هنوز نهایی نشده ست.

رئیس مرکز ملی استعداد‌های درخشان در ادامه افزود: مدارس معین در در ۸ استان کشور در ۸ مدرسه در هر استان یک مدرسه راه اندازی شده است.

مهاجرانی درباره شیوه انتخاب این مدارس گفت: شیوه انتخاب این ۸ مدرسه در ۸ استان بر اساس بیشترین مدال آور در المپیاد‌ها بوده است.

رئیس مرکز ملی استعداد‌های درخشان درباره امکانات این مدارس بیان کرد: محتوای تکمیلی دروس، فرستادن معلم‌های خوب و فرستادن تجهیزات آزمایشگاهی از جمله امکاناتی است که در مدارس معین عملیاتی خواهد شد.

وی افزود: اگر ما می‌خواهیم که دانش‌آموزان در کشور حفظ شوند و مهاجرت نکنند باید به آن‌ها نقش بدهیم و اجازه بدهیم فرصت رهبری پیدا کنند.

رئیس مرکز ملی پرورش استعداد‌های درخشان در ادامه بیان کرد: در طول یک سال دانش آموزان نخبه ما ۷۳۱ مدال جهانی کسب کرده اند؛ که این امر نشان دهنده این است که کشور ما بر جریان نخبه گانی می‌چرخد.
ثبت: ۱۳۹۷/۹/۱۴