«كرزای» طالبان را به مذاكره با كابل دعوت كرد

رئیس جمهوری پیشین افغانستان، طی اظهاراتی از گروه طالبان خواست تا به جنگ پایان داده و وارد مذاكرات صلح با دولت افغانستان شوند.
به گزارش نما، حامد کرزای گفت: جنگ هیچ نتیجه‌ی ندارد و طالبان باید با آغاز مذاکرات صلح، افغانستان را از بحران نجات دهد.

وی از دولت افغانستان نیز خواست تا هیئتی را برای مذاکرات صلح تعیین کند که مورد قبول تمامی شهروندان این کشور باشد.

رئیس جمهوری پیشین افغانستان همچنین از آمریکا خواست تا حملات هوایی خود در افغانستان را پایان دهد چرا که در این حملات آسیب ها مالی و جانی بسیاری به غیر نظامیان وارد شده است.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که افغانستان در جریان کنفرانس اخیر ژنو اسامی تیم ۱۲ نفره این کشور برای مذاکرات صلح با طالبان را اعلام کرد.
ثبت: ۱۳۹۷/۹/۱۴