سوسیال دموكرات های اروپا كاندیدای انتخاباتی خود را معرفی كردند

سوسیال دموكرات های اروپا یك هلندی را به عنوان كاندیدای این حزب در انتخابات آتی پارلمان اروپا معرفی كردند.
به گزارش نما، سوسیال دموکرات های اروپا قرار است امروز «فرانس تیمرمنز» را به عنوان کاندیدای مورد نظر خود برای انتخابات پارلمانی ۲۰۱۹ اروپا معرفی کنند.

وی پیشتر عهده دار پست وزیر خارجه در کابینه هلند و اولین معاون «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اروپا بوده است.

«تیمرمنز» در حالی به عنوان کاندیدای سوسیال دموکرات های اروپا انتخاب می شود که برنامه های ویژه ای را برای ایفای نقش بیشتر مردم اروپا در تصمیم گیری های کلان ارائه داده است.

گفتنی است کاندیدای سوسیال دموکرات ها در انتخابات سال ۲۰۱۴ میلادی «مارتین شولتز» از آلمان بود. وی از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ میلادی ریاست پارلمان اروپا را بر عهده داشت.

انتخابات پارلمانی ۲۰۱۹ اروپا قرار است در ماه می برگزار شود.
ثبت: ۱۳۹۷/۹/۱۷