بازیگر سریال مطرح این شبها دركنار همسرش

عباس غزالی و همسرش در اكران مردمی سریال «مینو» را مشاهده می كنید.
به گزارش نما، عباس غزالی و همسرش در اکران مردمی سریال «مینو» را مشاهده می کنید.

اینستا.jpg

ثبت: ۱۳۹۷/۱۰/۲۰