نرخ ۲۵ ارز بین بانكی كاهش یافت

بانك مركزی امروز نرخ ۴۷ ارز عمده در برابر ریال را اعلام كرد كه بر این اساس نرخ ۱۱ ارز ثابت ماند و نرخ ۱۱ ارز افزایش و ۲۵ ارز كاهش یافت.
به گزارش نما، بانک مرکزی امروز نرخ ۴۷ ارز عمده در برابر ریال را اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۱ ارز ثابت ماند و نرخ ۱۱ ارز افزایش و ۲۵ ارز کاهش یافت.

9260664_930.jpg

ثبت: ۱۳۹۷/۱۰/۲۴