تصویری از محموله هواپیمای بوئینگ

بخشی از گوشتی كه گفته شده محموله هواپیمای باری سانحه دیده در فرودگاه فتح بوده است.این هواپیمای باری حامل محموله گوشت از قرقیزستان بوده است.
2429729.jpg
ثبت: ۱۳۹۷/۱۰/۲۴