صهیونیست ها نوجوان فلسطینی را به شهادت رساندند

نوجوان ۱۴ ساله فلسطینی كه روز جمعه و در جریان تظاهرات بازگشت در غزه هدف اصابت گلوله توسط صهیونیستها قرار گرفته و زخمی شده بود، بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید.
به گزارش نما، یک شهروند فلسطینی دیگر به دست رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.

بر اساس این گزارش، یک نوجوان ۱۴ ساله فلسطینی که پیشتر در جریان تظاهرات بازگشت در غزه توسط صهیونیستها زخمی شده بود، به شهادت رسید.

شهادت این نوجوان که «عبدالرؤوف اسماعیل» نام دارد، به دلیل شدت جراحات وارده اتفاق افتاد.

این در حالی است که در جریان تظاهرات بازگشت روز جمعه گذشته شماری دیگر از شهروندان فلسطینی به شهادت رسیدند.


ثبت: ۱۳۹۷/۱۰/۲۴