هاشمی:شهرداری تهران ۲ هزار میلیارد تومان از نیروهای مسلح طلب دارد

محسن هاشمی گفت: در حال حاضر شهرداری ۲ هزار میلیارد تومان از ارتش، سپاه و نیروهای مسلح طلب دارد كه این بدهی از محل پسماند و عوارض نوسازی است كه تاكنون محقق نشده است.
به گزارش نما، محسن هاشمی در صد و چهاردهمین جلسه علنی شورای شهر تهران و در بررسی و تصویب برنامه سوم شهرداری تهران، در خصوص بررسی ماده ۳۵ که بدهی‌های شهرداری تهران را تعیین تکلیف می‌کند، گفت:‌ در بند ۳ ماده ۳۵ شهرداری مجاز است مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی، خصوصی و تعاونی که در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه تا پایان سال ۹۶ ایجاد شده را با اسناد خزانه اسلامی و یا سایر اوراق بهادار دولتی قابل واگذاری به غیر در سقف بودجه مقرر و براساس تخصص اداره کل خزانه‌داری به ارزش اسمی آنها تسویه کند.

وی افزود:‌ اگر اعضای شورای شهر این بند از ماده ۳۵ را حذف کنند، در خصوص تهاترها دست شهرداری بسته می‌شود.

وی به جلسه صبح امروز خود با نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: در حال حاضر شهرداری ۲ هزار میلیارد تومان از ارتش، سپاه و نیروهای مسلح طلب دارد که این بدهی از محل پسماند و عوارض نوسازی است که تاکنون محقق نشده است، درنهایت اعضای شورای اسلامی شهر تهران ماده ۳۵ شهرداری را با ۱۹ رأی موافق به تصویب رس
ثبت: ۱۳۹۷/۱۰/۲۴