اعلام پایبندی دولت نجات ملی یمن به آتش بس حدیده

سخنگوی دولت نجات ملی یمن اعلام كرد كه این دولت با وجود نقض مكرر آتش بس الحدیده توسط متجاوزان سعودی، همچنان به آتش بس پایبند است.
به گزارش نما، «ضیف الله الشامی» سخنگوی دولت نجات ملی یمن بر پایبندی این دولت به توافق آتش بس در الحدیده تأکید کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: با وجود نقض مکرر آتش بس الحدیده توسط متجاوزان سعودی، همچنان به آتش بس پایبند است.

این مقام یمنی گفت: اقدامات سعودی در نقض آتش بس همچنان ادامه دارد و حتی دامنه آن به اطراف محل اقامت تیم سازمان ملل و کمیته های مشترک نیز رسیده است.

وی اظهار داشت: ادعاهای مقامات سعودی و مزدوران آنها در دولت مستعفی مبنی بر هدف قرار گرفتن نمایندگانشان در کمیته های مشترک توسط نیروهای یمنی عاری از صحت است و واقعیت ندارد. این ادعاها به منظور فریب افکار عمومی و سرپوش نهادن بر نقض مکرر آتش بس توسط آنها، مطرح می شوند.

الشامی همچنین در ادامه سخنان خود تأکید کرد: اینکه متجاوزان درحال زمینه چینی برای انجام اقدامات جنایتکارانه بیشتر در الحدیده باشند، بعید نیست.
ثبت: ۱۳۹۷/۱۰/۲۴