رایگان كردن آب و برق مدارس مهم‌ترین چالش در مدیریت مصرف

احمدی گفت: رایگان كردن آب و برق مدارس می‌تواند چالش جدی در مدیریت مصرف كشور باشد.
به گزارش نما، میلاد احمدی، کارشناس حوزه انرژی با اشاره به کمبود تولید برق در کشور اظهار کرد: روند سرمایه‌گذاری در حوزه برق طی سال‌های گذشته با کُندی صورت گرفته است و خاموشی‌های اخیر ماحصل نبود آینده نگری است.

این کارشناس حوزه انرژی افزود: رشد مصرف برق در کشور به طور میانگین بین ۵ تا ۷ درصد است و افزایش ظرفیت نیروگاه برق متناسب با رشد مصرف نبوده است.

وی با انتقاد از قیمت برق در کشور تصریح کرد: قیمت برق در کشور به دلیل دریافت رایگان برق از سوی وزارت نیرو، حدود ۱۱۰ تومان برآورد می‌شود در حالی که با محاسبه قیمت گاز دریافتی قیمت آن به ۷۲۰ تومان می‌رسد و دریافتی از مشترکان یک دهم این میزان است.

به گفته وی؛ پرداخت ۱۰ برابر یارانه به برق، بار فراوانی بر دوش دولت و وزرات نیرو قرار داده است و باعث شده وزارت نیرو به بدهکارترین سازمان دولتی تبدیل شود.

این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: رایگان کردن آب و برق مدارس می‌تواند چالش جدی در مدیریت مصرف کشور باشد.

وی افزود: می‌توانستیم به جای رایگان کردن آب و برق مدارس، یارانه ای به صورت مستقیم برای مدارس در نظر گرفت و هزینه های آب و برق را از این منابع پرداخت کرد.

احمدی تصریح کرد: رایگان کردن آب و برق مدارس باعث ایجاد فرهنگ ناصحیح مصرف میان دانش آموزانی می شود که در آینده خود صاحب حرفه و شغل می شوند و بزرگ شدن با این فرهنگ می تواند مانع جدید برای مدیریت مصرف در کشور شود.

این کارشناس حوزه انرژی گفت: رایگان بودن منابع انرژی این تصور غلط را در میان مردم دارد که این منابع انرژی بی ارزش و بی پایان هستند در حالی که با مدیریت مصرف به راحتی می توانیم میلیاردها دلار برای کشور صرفه جویی ارزی داشته باشیم.
ثبت: ۱۳۹۸/۱/۲۶