اینكه روحانی می‌گوید اختیار ندارم غش در قرارداد است

ابراهیم امینی، نایب رئیس شورای شهر تهران در مصاحبه با روزنامه دولتی ایران از رئیس‌جمهور به دلیل آنكه می‌گوید اختیار ندارم، انتقاد كرده است.
به گزارش نما ابراهیم امینی، نایب رئیس شورای شهر تهران در مصاحبه با روزنامه دولتی ایران از رئیس‌جمهور به دلیل آنکه می‌گوید اختیار ندارم، انتقاد کرده است. او در پاسخ به این سؤال که «آنچه برخی حاضران به نقل از آقای روحانی مطرح کردند مانند اینکه رئیس جمهور امریکا ۱۹ بار تماس گرفت و اختیار تصمیم گرفتن درباره پاسخ به این تماس وجود نداشت. شما این ماجرا را در چارچوب قانون اساسی و بر اساس احصای مسئولیت‌ها و اختیارات رئیس جمهوری چگونه تفسیر می‌کنید؟» گفت: «چنان که گفتم، رئیس جمهوری در آستانه انتخابات برنامه‌ای را ارائه می‌کند و مردم هم بر اساس آن برنامه‌ها به او رأی می‌دهند. اولاً برنامه‌های ارائه‌شده باید واقع‌گرایانه باشد و جنبه شعاری نداشته باشد، چون انتخابات یک قرارداد اجتماعی بین انتخاب‌شده و انتخاب‌کنندگان است. مردم برای تحقق برنامه‌ها رأی می‌دهند. اگر این فرد و برنامه انتخاب شد هم باید نیرو‌هایی را انتخاب کند که توان اجرا و تحقق برنامه‌ها را داشته باشند و هم باید برنامه‌هایی که ارائه می‌شود در حیطه اختیارات رئیس جمهوری و دولت باشد. اگر نیاز به هماهنگی با مراجع دیگری هم هست او باید توان ایجاد این هماهنگی را داشته باشد. در غیراین صورت اینکه ما برنامه‌هایی را مطرح کنیم و بر اساس آن‌ها رأی بگیریم و بعد پشت سر خودمان را هم نگاه نکنیم نوعی غش در قرارداد است. در کشور ما متأسفانه به این مهم کمتر توجه می‌شود.»

گرچه حسن روحانی می‌کوشد با پیش کشیدن ادعای کمی اختیارات ریاست جمهوری از بار مسئولیت شانه خالی کند، اما او همانی است که در تبلیغات انتخاباتی قسم جلاله یاد کرد که مشکلات راه حل دارد و اگر راه حل نداشت، کاندیدا نمی‌شد، طبیعتاً این راه حل‌ها باید از مسیر معمول و در چارچوب اختیارات قوه مجریه پیش بینی شود.
منبع: روزنامه جوان
ثبت: ۱۳۹۸/۳/۴